Telefontid vardagar: 08.00 - 17.00

Elhandel

Låter det intressant?

Kontakta oss, vi svarar gärna på era frågor. Helt kostnadsfri analys av ert företags elkostnader ingår alltid.

Socialt

Följ oss för att få inblick i vårt dagliga arbete.

Elhandel

Elnät är en monopolverksamhet och finns det bara ett elnätsföretag inom varje elområde. Det finns ca 180 nätleverantörer i Sverige. Taxor och avgifter är olika från leverantör till leverantör bland annat beroende på fysiska förutsättningar.

Nätkostnaden och nätavgiften avser drift och underhåll av elledningarna och transport av elen till ditt företag. Avgiften består av en fast del, abonnemangsavgift och en rörlig del, elöverföringsavgift. Abonnemangsavgiften baseras på hur stor huvudsäkring du har alternativt vilket effektabonnemang i kW du har. Elöverföringsavgiften betalar du per överförd kilowattimme i öre/kWh.

När behovet av el förändras behöver det kontrolleras att abonnemanget på elnät anpassas till det nya behovet. Vissa taxor reglerar det automatiskt men inte alla. I flera fall är det kunden som själv måste anmäla förändringen. Exempel är när man ersätter uppvärmning med el till fjärrvärme, vilket innebär att behovet av el minskar. Det är därför viktigt att kontrollera så att det inte kostar i onödan.

Ring oss: 070–64 99 462