top of page
Home: Welcome

Tjäna pengar på din energiskatt

Få tillbaka pengar

Vi sköter hela processen

Det kan aldrig kosta

200+

Vi har hjälp över 100 företag

2010

Verksamma i 13 års tid

22 milj

Kronor sparade i engångsbelopp

11 milj

Kronor i årliga besparingar

Vad säger våra kunder?

"Jag vill passa på att tacka Effektpartner AB för ett väl utfört uppdrag! Genomförd via faktainsamling en genomarbetad analys och presentation, som nu har lett till besparingar historiskt, men även för kommande år för vårt företag."

Christina Grassl, Inköp

Bharat Forge Kilsta AB har under det senaste året använt sig av ett bolag som heter Effektpartner AB. Effektpartner ser igenom befintliga energikontrakt för att se så att inga överdebiteringar sker. Vidare så ser man igenom om det finns möjligheter att få sänkt energiskatt. Projektet har varit väldigt lyckat, och vi har sparat stora pengar. Dels har vi fått tillbaka energiskatt retroaktivt, och dels har vi sänkt nivån på energiskatt på permanent basis. Därutöver har justeringar i våra avtal med vår lokala nätleverantör gjorts. Effektpartner sköter allting, vår tidsinsats har bara varit kanske 2-3 timmar under hela projektet.

Niclas Undén, CFO

Vi har under flera års tid anlitat Effektpartner AB, de har på ett professionellt och kompetent sätt granskat och analyserat våra avtal på energi. Det har medfört stora besparingar både ekonomiskt och energimässigt. Deras affärsidé med en kostnadsfri analys innebär garanterat att det aldrig kan kosta och jag kan varmt rekommendera dem.

Lars Dahlström, Fastighetschef

Om oss

Experter på energi sedan 2010

Idén att hjälpa företag spara pengar på sin energiförbrukning är grunden till Effektpartner AB som startade år 2010. Vi har tillsammans mer än 40 års erfarenhet inom energibranschen och erbjuder tjänster som är kostnadsfria, utan risk och som är bra för plånboken och miljön. Vi gör en analys av företagets totala energiförbrukning och kostnader för energiskatt, elhandel och elnät. Vi hanterar både stora som små företag, allt från industrier till fastighetsbolag. 

Kunder
OM OSS
FAQ
Maria.png
Torbjörn.png
Ingrid.png
FullSizeRender-1-1.jpeg

Maria Forsberg
Energikonsult
maria@effektpartner.se

073-211 22 89

Torbjörn Jonsson

Energikonsult
torbjorn@effektpartner.se

070-649 94 62

Ingrid Skoog

Energikonsult

ingrid@effektpartner.se

076-945 70 90

Peter Flodin

Partner

peter@effektpartner.se

072-235 36 96

TJÄNSTER

FAQ

Vad kostar det att anlita Effektpartner?

Att anlita oss kostar inget. Hittar vi en besparing delar vi på den. Hittar vi inget kostar det inget. 
Att anlita oss är helt riskfritt.

Varför är det så viktigt att hålla koll på sin energiskatt?

Du som bedriver tillverkande industri har rätt till reducerad energiskatt. Idag kostar energiskatten 39,2 öre/kWh och utgör nästan hälften av din elfaktura.

Hur lång tid tar arbetet?

Vi behöver en fullmakt och ett avtal för att kunna företräda dig som kund gällande leverantörer och förbrukning. Vi gör sedan en analys av dina energikostnader, energiskatt och förbrukning. Analysen får du utan kostnad. Vi presenterar analysen och en eventuell besparing. Hittar vi inget kostar det inget, hittar vi en besparing delar vi på den som ett engångsbelopp.

Våra kunder

Våra tjänster

Vi går igenom dina elkostnader och presenterar därefter hur mycket du kan spara.

Energiskatt

I genomsnitt betalar företag 20% mer energiskatt än vad det behöver. Vi hjälper tillverkande företag att spara pengar på sin energiskatt. Du som bedriver tillverkande industri har rätt till reducerad energiskatt för den energi som används i tillverkningsprocessen. Beroende av vilken tillverkning som sker finns olika skattesatser så det gäller att komma rätt. Idag kostar energiskatten 39,2 öre/kWh.
 

Vi kan se över hur stor andel reduktion ni har rätt till och hjälpa er söka tillbaka från Skatteverket. Har ni redan sökt tillbaka energiskatt kan vi göra vår bedömning och se om ni är berättigade till ytterligare återbetalning.

Vad är det då som ingår i tillverkningsprocessen? Vi är experter på detta område! Vi ser över företagets förbrukning, ytor och lokaler och gör vår bedömning av hur stor del ni är berättigade till.
 

Hittar vi en besparing delar vi på den i ett engångsbelopp och hittar vi inget kostar det inget. Det enda som kan hända är att ni sparar pengar, och om inte så får ni en bekräftelse på att ni inte betalar för mycket.

Elhandel

Det finns många alternativ gällande elhandel. Vi hjälper till att ta fram det alternativ som passar bäst för din verksamhet samt att ta in konkurrerande förslag.

Energiadministration

Vi erbjuder Löpande redovisning varje månad. Genom att löpande granska förbrukning och fakturor i vårt system upptäcker vi felaktigheter. Vi kan även hjälpa till med energideklarationer, budget och uppföljning.

Energieffektivisering

Vi gör en fullständig analys av din förbrukning och du får en rapport där vi redovisar möjligheter att effektivisera.

Vår analys inkluderar alla energislag och vi kan hjälpa dig effektivisera både din förbrukning och dina kostnader. Vi ser över elförbrukning, elhandel, energiskatt, olja, uppvärmning med mera.

Elnät

Elnät är en monopolverksamhet och finns det bara ett elnätsföretag inom varje elområde.

Det finns ca 180 nätleverantörer i Sverige. Taxor och avgifter är olika från leverantör till leverantör bland annat beroende på fysiska förutsättningar.

Nätkostnaden och nätavgiften avser drift och underhåll av elledningarna och transport av elen till ditt företag. Avgiften består av en fast del, abonnemangsavgift och en rörlig del, elöverföringsavgift. Abonnemangsavgiften baseras på hur stor huvudsäkring du har alternativt vilket effektabonnemang i kW du har. Elöverföringsavgiften betalar du per överförd kilowattimme i öre/kWh.

När behovet av el förändras behöver det kontrolleras att abonnemanget på elnät anpassas till det nya behovet. Vissa taxor reglerar det automatiskt men inte alla. I flera fall är det kunden som själv måste anmäla förändringen. Exempel är när man ersätter uppvärmning med el till fjärrvärme, vilket innebär att behovet av el minskar. Det är därför viktigt att kontrollera så att det inte kostar i onödan.

Utbildning

För att långsiktigt hålla nere kostnaderna är det väldigt viktigt att ni får en djupare kunskap kring området.
Effektiv energianvändning är bra för miljön och plånboken. Kunskap hos den personal som sköter anläggningarna är den mest lönsamma metoden att spara pengar och miljö. ”Att veta är att spara”.

Genom utbildning av hur taxor och andra avgifter är uppbyggda förstår man vad som kostar och varför. Med den kunskapen i ryggen kan anläggningen optimeras för en effektivare drift. Att bry sig om, justera och trimma innebär att mycket pengar sparas genom enkla åtgärder.

Energieffektivisering kan vara att investera i ny utrustning men den mest effektiva och lönsamma åtgärden är utbildning.

Kontakta oss

Tack för ditt mail!

KONTAKT
bottom of page